Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego

  • Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli pogrzeb ma się odbyć na terenie innej parafii.
  • Akt zgonu.
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych, jeśli zgon nastąpił poza parafią. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, zaświadczenie wystawia kapelan szpitala.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.