Małżeństwo

Formalności konieczne przed sakramentem małżeństwa

 • Katechezy przedmałżeńskie („kurs przedmałżeński”), w dowolnej parafii, zakończone najpóźniej 6 miesiące przed ślubem.
 • Zgłoszenie się do kancelarii w parafii, w której chcemy zawrzeć małżeństwo, w celu ustalenia daty ślubu oraz zasięgnięcia informacji o potrzebnych dokumentach (nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem).
 • Tzw. pierwsza rozmowa w kancelarii tej parafii, w której załatwiać będziemy formalności. Przychodzą na nią 3 miesiące przed ślubem obydwoje narzeczeni. Przynoszą wymagane dokumenty:
 1. Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej, jeśli formalności będziemy przeprowadzać w parafii, w której żadne z nich nie mieszka.
 2. Aktualne metryki chrztu obydwu stron wydane w celu zawarcia małżeństwa (tj. z datą do trzech miesięcy wstecz).
 3. Świadectwa bierzmowania, jeśli metryka chrztu nie zawiera notatki o bierzmowaniu.
 4. Dowody osobiste lub paszporty.
 5. Wdowiec lub wdowa przynosi akt zgonu współmałżonka.
 6. Osoba, której wcześniejszy ślub kościelny był nieważny, przynosi akt stwierdzenia nieważności wydany przez władzę kościelną.
 7. Osoba związana wcześniej innym związkiem cywilnym przynosi akt zawarcia i akt rozwiązaniatego związku.
 8. Świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatnich klas dwóch ostatnio ukończonych szkół, np. z ostatniej klasy gimnazjum i ostatniej ze szkoły średniej.
 9. Zaświadczenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej („kurs przedmałżeński”).
 10. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w dwóch egzemplarzach, sporządzone do sześciu miesięcy przed dniem ślubu. Jest ono niezbędne, jeśli ślub kościelny ma pociągać za sobą skutki cywilnoprawne (tzw. ślub konkordatowy). Jeśli natomiast związek cywilny zawarto już wcześniej, to konieczny jest akt ślubu cywilnego.
 • Pierwsza spowiedź św. przedślubna, niedługo po pierwszej rozmowie w kancelarii. Przed wyznaniem grzechów należy powiedzieć, że jest to pierwsza Spowiedź św. przedślubna. Po niej, a przed drugą Spowiedzią św. przedślubną, można jeszcze wiele razy się spowiadać. Oprócz otrzymanej kartki dobrze jest mieć ze sobą sprawny długopis.
 • Zgłoszenie się do parafii swojego wcześniejszego zamieszkania z wypisaną przez księdza prośbą o wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeńskich. Takich parafii może być kilka.
 • Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, zwanej też poradnią rodzinną albo przedmałżeńską. Zwykle są to trzy spotkania, trwające każde ok. godziny, szczegóły uzależnione są od planu pracy poradni. Poradnie dostępne są w niektórych większych parafiach.
 • Dzień skupienia narzeczonych (niedzielne spotkanie, połączone z okazją do spowiedzi św. i Mszą św., trwające łącznie ok. 3 godzin). Miejscem może być dowolna parafia, w której takie dni skupienia się odbywają.
 • Prośba w parafiach swojego wcześniejszego zamieszkania o zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich, gdy już zostały wygłoszone.
 • Tzw. druga rozmowa w kancelarii parafialnej, kilka lub kilkanaście dni przed ślubem, tam, gdzie odbyła się rozmowa pierwsza. Przynieść trzeba następujące dokumenty:
 1. Zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich.
 2. Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni rodzinnej.
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w dniu skupienia narzeczonych.
 4. Dokumenty, których zabrakło na pierwszej rozmowie.
 • Druga spowiedź św. przedślubna, bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa. W trakcie spowiedzi należy poinformować, że jest to druga spowiedź św. przedślubna. Warto mieć ze sobą długopis.
 • W dniu ślubu przychodzimy do zakrystii 15 minut przed umówioną godziną, przynosimy ze sobą zaświadczenia o odbyciu dwóch Spowiedzi św. przedślubnych. Przynosimy też obrączki oraz ewentualne pamiątki do poświęcenia.
 • Świadkowie w dniu ślubu przynoszą do zakrystii swoje dowody osobiste lub paszporty.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.