Grupa modlitewna Źródło

Wspólnota modlitewna „Źródło” swoje początki wywodzi od milenijnego Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym w 2000r. Przesłaniem dla powstającej wspólnoty stały się słowa Pisma Świętego ukazujące scenę przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. Bogactwo treści i ewangeliczne przesłanie stało się wskazówką do posługi i działania. Posłuszni słowom i natchnieniom Ducha Świętego wraz z Maryją uczestnicy spotykają się na wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej w ”małym wieczerniku” tj. w salce, w podziemiach kościoła parafialnego. Oprócz spotkań modlitewnych w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas Godziny Świetej trwa adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czuwania te mają charakter formacyjny (wg rozeznanego tematu na dany rok) dążący do duchowego wzrostu, przemiany życia i odczucia bliskości Pana Jezusa. Prowadzone jest bogate w treści nauczanie przez Ks. Opiekuna.

Uczestnicy wielbią Boga modlitwą spontaniczną i śpiewem (wg możliwości, zdolności i obdarowania przez Ducha Świętego). Zwieńczeniem bliskości Boga jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Są to spotkania przemieniające, z których wraca się odmienionym i umocnionym. Są źródłem łaski Bożej z którego wypływa moc Ducha Św., miłosierdzie Pana Jezusa i błogosławieństwo Boga Ojca.

Jako szczególne wezwanie i charyzmat wspólnota podejmuje modlitwę za chorych, pogrążonych w nałogach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do tradycji wspólnoty należy coroczne, parafialne spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi (organizowane wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich), oraz adoracja Krzyża w okresie Wielkiego Postu. Członkowie wspólnoty są otwarci na wszelką posługę w parafii. Na drodze wewnętrznej przemiany i ukierunkowania grupa korzysta ze spotkań formacyjnych prowadzonych przez charyzmatyków. Uczestniczy w diecezjalnych dniach jedności, nabożeństwach o uzdrowienie. Współpracuje z innymi wspólnotami. Corocznie uczestniczy w czuwaniu Ogólnopolskiej Odnowy Życia w Duchu Św. na Jasnej Górze.

Owocem bycia we wspólnocie jest postawa ciągłego nawracania się, przemiany życia, doświadczania na co dzień Bożej miłości. Ogromną pomocą jest wzajemne wspieranie się poprzez modlitwę zgodną z zaleceniem Mistrza i Nauczyciela Jezusa Chrystusa „Jedni drugich brzemiona noście”, wsparcie duchowe, służenie dobrym słowem i pocieszeniem. Trwanie we wspólnocie daje siłę i odwagę do znoszenia wszelkich przeciwności i dawania świadectwa życia w rodzinie, środowisku zamieszkania i parafii.

Zapraszamy słowami Pana Jezusa który jest naszym Panem

„ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście ,a ja Was pokrzepię” do trwania na modlitwie z „wierną małą trzódką” wszystkich, którzy się źle mają, którzy czują się zagubieni, samotni, smutni, tych którzy pragną poczuć się umiłowanymi dziećmi Boga, bardziej przylgnąć do Jezusa, poznać Jego nauczanie i doświadczyć bliskości i prowadzenia Ducha Świętego.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.