Chrzest

Dokumenty potrzebne do chrztu św.

  • Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli chrzest ma się odbyć na terenie innej parafii.
  • Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
  • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania).
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.