Historia parafii

Znany historyk Jan Długosz w książce Geneficjalnej Diecezji w, napisanym przez siebie Żywocie Św. Stanisława, Biskupa krakowskiego. W tym żywocie wspomina Pustynię jako miejsce noclegu Biskupa Stanisława udającego się do sąsiedniej Brzeźnicy aby tam poświęcić kościół.

Na pamiątkę tego, noclegu Kardynał Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski polecił aby w Pustyni został wybudowany kościół. Kościół został wybudowany w 1661 roku, jednonawowy, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, kryty blachą. Kościół ten obecnie służy parafii na miejscowym cmentarzu w Kozłowie. Miejscowi ludzie przychodzili do tego kościoła szczególnie w maju i w październiku.

Ponieważ przed II-gą Wojną Światową i zaraz po wojnie w Pustyni rozwijał się przemysł metalowy, zaczęło w Pustyni przybywać ludzi z okolicznych miejscowości, którzy na miejscu zaczęli się osiedlać. Z tego powodu zaistniała potrzeba posługi duszpasterskiej w kościele w Pustyni. By zaradzić tym potrzebom w 1958r. Biskup tarnowski Jan Stępa tworzy w Pustyni stałą placówkę duszpasterską, rektorat przynależny do parafii św. Jadwigi. Duszpasterzem tej placówki zostaje ksiądz Ludwig Motyka, a po pół roku po nim także w 1958r. ksiądz Antoni Przeklasa, 6-go grudnia 1980r. ks. Biskup Jerzy Ablewicz, tworzy w Pustyni parafię. Jej pierwszym proboszczem zostaje ks. Anton Przeklasa, który wybudował plebanię i postanowił o budowie nowego kościoła i na jego budowę gromadził materiały.

_DSC9226.jpg

Jego marzenie o budowie kościoła zrealizował jego następca ks. Józef Leśniowski proboszcz parafii Pustynia w latach 1983-1991r. Kościół powstał w latach 1984-1986r. Konsekrował go ks. Biskup Piotr Bednarczyk. Wnętrze kościoła jest zaprojektowane według koncepcji Jacka Charzewskiego, prace w marmurze wykonał Tadeusz Bieda, prace stolarskie Jan Pawlik, a malarskie Antoni Florek.

Po ośmiu latach służby parafii Pustynia ks. Józef Leśniowski został przeniesiony do Dębicy, a jego następcą w 1991r. został ks. Kazimierz Gołas, który przybył z parafii Męcina Wielka. W roku 2019 odszedł na emeryturę. Obecnie, proboszczem parafii jest ks. mgr Krzysztof Duda, który przybył z parafii Krzyżanowice.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.