Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organizacją katolicką, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989). Skupia ono osoby wyznania rzymsko-katolickiego akceptujące naukę kościoła a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauczaniu kościoła katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

  1. Pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości
  2. Troska o realizacje w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez stolicę apostolską w dniu 22.10.1983 roku
  3. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju
  4. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
  5. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc w rodzinie.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich rozpoczęło działalność w naszej parafii 15.11.1995 roku (24 rodziny). Obecnie zrzesza 7 rodzin. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W tym też dniu modlimy się w intencji naszych rodzin, dzieci i młodzieży podejmując modlitwę różańcową

Członkowie naszego SRK biorą udział w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Główny w Tarnowie oraz w spotkaniach organizowanych w pobliskich oddziałach.

Czynny udział bierzemy w życiu naszej parafii. Przygotowujemy Rozważania Drogi Krzyżowej, w październiku Różańca Świętego, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, spotkania opłatkowe dla osób samotnych, pielgrzymkę rodzin na Jasną Górę we wrześniu, rekolekcje wielkopostne dla rodzin w Gródku nad Dunajcem w ośrodku Arka.

Interesujemy się sytuacją rodzin naszej parafii wspomagając ich materialnie i duchowo.

Stowarzyszenie nasze żywo reaguje na wydarzenia mające destruktywny wpływ na rodzinę w formie apeli i protestów. Wszystko co staramy się robić widzi Pan Bóg. Robimy to z potrzeby serca, z przekonania, że jest to ważne i przydatne mając na uwadze słowa Ojca Świętego „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”

Zapraszamy wszystkich do naszej wspólnoty, którym dobro rodziny jest najważniejsze i pragną poprzez modlitwę i swoją działalność budować i umacniać więzi rodzinne, chronić rodzinę przed zagubieniem się w morzu propozycji jakie daje zewnętrzny świat.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.