Obecni

300x200.png

ks. mgr Krzysztof Duda


Data święceń: 1995

Proboszcz parafii od 2019 r.

Od 2019 r. pełni funkcję wizytatora katechetycznego dekanatu Dębica-Wschód

300x200.png

ks. mgr Marek Bołoz


Data święceń: 1996

Wikariusz parafii od 2013 r.

300x200.png

ks. Wiesław Kulka


Data święceń: 1983

Wikariusz parafii od 2019 r.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.