Obecni

300x200.png

ks. mgr Krzysztof Duda


Data święceń: 1995

Proboszcz parafii od 2019 r.

Od 2019 r. pełni funkcję wizytatora katechetycznego dekanatu Dębica-Wschód

300x200.png

ks. mgr Jakub Zagórski


Data święceń: 2020

Wikariusz parafii od 2020 r.

300x200.png

ks. Wiesław Kulka


Data święceń: 1983

Wikariusz parafii od 2019 r.

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.