Intencje Mszy Świętych

w dniach: 21 września 2020 - 27 września 2020

Poniedziałek

6:30

 1. + Stanisława Bielańskiego w 30 dzień po śmierci od rodziny Bielańskich
 2. + Zofia Moraniec od rodziny Mików

18:00

 1. + Piotra Malinę w 15 rocz. śm., ze wsp. dziadków
Wtorek

6:30

 1. O zdrowie, bł. Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Marii w 97 rocz. urodzin
 2. + Piotra Borowca od Jana Ścibior (poza parafią)

18:00

 1. + Zofię Moraniec od rodziny Koziarów
Środa

6:30

 1. + Zofię Moraniec od rodziny Kokoszków i Kusibabów
 2. + Kazimierza Kowalczyka od Barbary, Wojciecha, Piotra Szukałów

18:00

 1. + Genowefę i Pawła Gulisów
Czwartek

6:30

 1. + Zofię Moraniec od Ewy i Andrzeja Regułów (poza parafią)
 2. + Stanisławę Grabiec w 30 dzień po śmierci od syna Piotra z rodziną

18:00

 1. + Zofię Orłowską w rocz. śmierci ze wsp. męża i synów
Piątek

6:30

 1. + Zofię Moraniec od rodziny Kozaków (poza parafią)
 2. + Teresę Furtak od wnuka Tomasza z rodziną w 30 dzień po śmierci

18:00

 1. + Mariana Kucharskiego w 33 rocz. śmierci ze wsp. Krystyny
Sobota

6:30

 1. + Zofię Moraniec od rodziny Grażyny i Andrzeja Kaniów
 2. W rocz. ślubu Alicji i Marka z podziękowaniem za łaski z prośbą o dalsze bł. Boże w życiu małżeńskim
 3. + Piotra Borowca od Patrycji i Huberta Hendzel (poza parafią)
Niedziela

7:00

 1. + Elżbietę Wolanin w 6 rocz. śmierci ze wsp. Marii i Walentego

9:00

 1. W 50 rocz. ślubu Teresy i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę Bożą z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Jubilatów i całej rodziny

11:00

 1. + Zofię i Jana Nylców w rocz. śmierci

16:00

 1. + Zofię Moraniec od Wójta Gminy Dębica – Stanisława Rokosza

Poza parafią

+ Kazimierz Kowalczyk

 1. Od Wiesławy i Magdaleny Kowalczyk z Grabin
 2. Od Wiesławy i Magdaleny Kowalczyk z Grabin
 3. Od kolegów z pracy WUCH
 4. Od rodziny Wilkołek
 5. Od Alicji i Jerzego Gągała z rodziną
 6. Od rodziny Piłatów z Brzeźnicy
 7. Od pracowników firmy WELDON oddział WUCH
 8. Od pracowników firmy WELDON oddział Ocynkownia
 9. Od Zarządu i pracowników firmy Zaltech w Rezszowie
 10. Od Zarządu i pracowników firmy Zaltech w Rezszowie
 11. Od Zarządu i pracowników firmy Zaltech w Rezszowie
 12. Od Zarządu i pracowników firmy Zaltech w Rezszowie
 13. Od koleżanek i kolegów z działu technologii firmy Zaltech w Rzeszowie
 14. Od koleżanek i kolegów z działu technologii firmy Zaltech w Rzeszowie
 15. Od Moniki i Szymona Świstoń
 16. Od rodziny Gondowicz i Karabiowskich
 17. Od Ireny i Edwarda Koziarów
 18. Od chrześniaka Adama Kowalczyka
 19. Od Wiktorii Kozioł
 20. Od Jolanty i Romana Królikowskich z rodziną
 21. Od Bogumiły i Stefana Wyszyńskich z rodziną
 22. Od Wiesławy i Leszka Skóra z rodziną
 23. Od Zarządu firmy WELDON
 24. Od siostry Janiny wraz z rodziną Perelowie
 25. Od brata Jerzego z rodziną
 26. Od koleżanek i kolegów z pracy córki Elżbiety firma WELDON i AM-TECH
 27. Od koleżanek i kolegów z pracy córki Elżbiety firma WELDON i AM-TECH
 28. Od koleżanek i kolegów z pracy córki Elżbiety firma WELDON i AM-TECH
 29. Od koleżanek i kolegów z pracy córki Elżbiety firma WELDON i AM-TECH

2019, Parafia Świętego Stanisława w Pustyni.